Projekce elektro

Autorizovaná projektová činnost na poli distribuce elektrické energie, projekty pro technické zařízení budov a pro automatizaci se specializací na silnoproud a měření a regulaci. V případě požadavku dodávka kompletní části elektro – SILNOPROUD + SLABOPROUD vč. koordinace obou profesí. Vypracování projektové dokumentace všech stupňů výstavby od jednoduchých staveb až po složité areálové infrastruktury.
Zpracování projektů v programech EPLAN, AUTOCAD a CADKON Elektroinstalace.

Projekce silnoproud

 • silnoproudé rozvody
 • osvětlení a jeho ovládání (silově i datově)
 • dieselagregáty a zdroje nepřetržitého napájení, trafostanice a hlavní rozvodny NN
 • přípojky elektrické energie NN (vrchní i kabelové)
 • přeložky venkovních vedení NN
 • venkovní osvětlení a jeho řízení
 • komplexní rozvody do 1 000 V a max. 6 000 A
 • Komplexní ochrana proti blesku (LPS + LPMS)

Projekce systému měření a regulace
Navrhujeme kompletní řídící systémy budov:

 • řízení samostatných technologií vzduchotechniky, chlazení, vytápění, domovních předávacích stanic, zdrojů chladu, plynových kotelen
 • sběr dat z měření na médiích pro tyto technologie a pro spotřebu objektu
 • dálkový přenos dat